Over 100.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen Tjenesten finner riktig energiløsning for din bolig. Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Tjenesten er levert i samarbeid med din kommune (2019).

Gratis energirådgivning i Akershus

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, boligeiere gratis energirådgivning frem til 31/12-2019. Målsettingen med kommunenes satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk. Tjenestene er levert av Energiportalen AS og Energibygg AS.

Her kan du bestille energirådgivning

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Du kan få støtte av Enova til å fjerne oljetank og oljekjel når du installerer en fornybar varmekilde.

Les mer på Enova

Enklere støtteordning fra Enova

Enova har endret sin støtteordning for energitiltak i hjemmet. Nå kan du installere tiltaket og sende inn faktura eller kvittering i etterkant. Se om noen av tiltakene er smarte for din bolig på Energiportalen. 

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 47222076 eller sende en mail til Energiportalen AS hvis du ønsker å snakke med en energirådgiver.